ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സ്ഥാപനങ്ങളായ ആമസോൺ , ഫ്ലിപ്കാർട്ട് , സ്നാപ്ഡീൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ അവശ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാനുള്ള അനുമതി കേന്ദ്രം പിൻവലിച്ചു. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യാപാരികളുടെ... Read More