ഭക്ഷണ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. കടകളിൽ നിന്നാണ് പലരും രുചികരമായ ഫ്രൈഡ് റൈസ് മേടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വീട്ടിലെ അടിപൊളി ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഇന്നത്തെ... Read More
ചിക്കനില്ലാതെ മലയാളിക്ക് എന്താഘോഷം. നമ്മുടെ നിത്യ ഭക്ഷണത്തില്‍ ചിക്കന്‍ സ്ഥിരമായി ഇടം പിടിച്ചിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി. ചിക്കനില്ലാതെ പറ്റുകയില്ല മലയാളികൾക്ക്. വ്യത്യസ്തമാർന്ന ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് എന്നും മലയാളികളുടെ ട്രെൻഡ്... Read More
Newsletter Invite
This is newsletter subscription box, simply put your email id, Tick on terms check box and click on subscribe button, you will notified directly throuh mail :)