ഏപ്രിൽ 14ന് വൺപ്ലസ് സീരിസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ വൺപ്ലസ് 8 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ പല തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ആയിരുന്നു പുതിയ ഫോണിനെ കുറിച്ചു... Read More