ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽഭോക്താക്കളുള്ള വാട്സാപ്പ് തങ്ങളുടെ അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ 2017ൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെസേജ് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവെരി വൺ എന്ന ഒരു സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത്... Read More